fbpx

2 tu ke chan hoa hong a Trinh QX 18 10 2023

Chan hoa hong 200×215 TL0.9 TL1.1
Be tu ke hoa hong 126×1330 TL0.1 TL10.6
Be tu ke hoa hong 126×440 TL0.3 TL3.5
Ngan keo 118×429 TL0.3 TL3.6
Canh tu tu quy Tung Mai to 350×818 TL0.4 TL2.3
Canh tu tu quy Truc Mai 190×320 TL0.6 TL1.7
Canh tu cham long to ong 197×424 TL0.5 TL2.2
Tru tron tu ke 220×410 TL0.5 TL1.9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.