CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khách hàng có thể thanh toán theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt (COD)

 

Hình thức Diễn giải

1. Tiền mặt (COD) Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

2. Chuyển khoản Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Ngân hàng VP Bank

Tên TK: DINH CHI THANH

Số TK: 0912524179